bootstrap website templates


Managementul Educațional

STRUCTURA CONSILIULUI ADMINISTRATIV

Caminschi
Oleg

Director

Directorii adjuncți și metodistul

Jidraș
Tamara

Director adjunct didactic

Brunchi Liliana

Director adjunct clinic

Cazacu Liliana

Metodist

Șefii de secție

Leșan Ecaterina

Șef secției Nr. 1

Rogoja Natalia

Șef secției Nr. 2

Cornea Maria

Șef secției - asigurarea calității

Cegodari Constantin

Șef secției  patrimoniu/achiziții

Departamen resurse umane și contabil șef

Gurceac Valentina

Specialist resurse umane

Peșterean Oxana

Contabil șef

Mobirise

Colegiul de Medicină Orhei

AVIZE RECENTE

Colegiul de Medicină din Orhei în aceste zile marchează 70 de ani de la fondare, şcoală a vieţii pentru zeci de generaţii de asistenţi medicali.

Colegiul de Medicină din Orhei este angajat în educarea şi formarea de persoane responsabile, capabile să răspundă rapid şi competent noilor cerinţe ale pieţii muncii, instruirea specialiştilor calificaţi, solicitaţi. 

SUBSCRIBE

Obține actualizări și resurse libere.

CONECTEAZĂ-TE CU NOI