Managementul Educațional

STRUCTURA CONSILIULUI ADMINISTRATIV

Caminschi
Oleg

Director

DIRECTORI ADJUNCŢI ŞI METODISTUL

Jidraș
Tamara

Director adjunct pentru instruire şi educaţie

Brunchi Liliana

Director adjunct pentru instruire practică

Cazacu Liliana

Metodist

ȘEFII DE SECŢIE

Leșan Ecaterina

Șef secției Nr. 1

Rogoja Natalia

Șef secției Nr. 2

Cornea Maria

Șef secției - asigurarea calității

Saviţchi Tudor

Șef secției  patrimoniu/achiziții

ȘEFII DE CATEDRĂ

Zubcu Lilia

Șef catedră Discipline fundamentale

Moșanu Vera

Șef catedră Discipline terapeutice

Milioni Natalia

Șef catedră Discipline reale și socio-umanistice

Rogoja Natalia

Șef catedră Discipline chirurgicale

Moraru Ludmila

Șef catedră Diriginţie

PERSONALUL AUXILIAR ŞI CONTABIL-ŞEF

Badan Ion

Administrator de baze de date şi reţea

Tintiuc Ana

Psiholog

Muravschii Iurie

Persoana responsabilă pe Securitate şi Sănătate în Muncă

Bandol Victoria

Contabil șef

Mobirise

Colegiul de Medicină Orhei

AVIZE RECENTE

Colegiul de Medicină din Orhei în aceste zile marchează 70 de ani de la fondare, şcoală a vieţii pentru zeci de generaţii de asistenţi medicali.

Colegiul de Medicină din Orhei este angajat în educarea şi formarea de persoane responsabile, capabile să răspundă rapid şi competent noilor cerinţe ale pieţii muncii, instruirea specialiştilor calificaţi, solicitaţi. 

SUBSCRIBE

Obține actualizări și resurse libere.

CONECTEAZĂ-TE CU NOI