DATE SATISTICE

ADMITEREA

Condițiile de înmatriculare

Termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere este :

 1. 12 IULIE - 31 IULIE 2021  - desfășurarea primei etape de concusrs. La programe de formare profesională tehnică postsecundară, specialitatea asistent medical. 
 2. 03 AUGUST 2021 - anunțarea rezultatelor concursului desfășurat la prima etapă de admitere. 
 3. 03 AUGUST - 14 AUGUST 2021 - concurs repetat pentru locurile neacoperite la programe de formare profesională tehnică secundară, specialitatea asistent medical.

Termenul de studii

3 ANI

Pentru absolvenții de liceu și școli mediu.                                  

5 ANI

Pentru absolvenții de gimnaziu.                                                    

ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi:

 • De gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale;
 • De liceu, cu Diplomă de Bacalaureat;
 • Ai şcolii medii generale, cu Atestat de studii medii generale;
 • Ai şcolii profesionale, cu Certificat de absolvire a şcolii profesionale şi Atestat de studii medii generale;
 • Ai şcolii profesionale, cu Certificat de calificare la specialităţi conexe meseriei iniţiale;
 • De liceu, cu Certificat de studii liceale.

Cote de înmatriculare

Cota pentru candidaţii care participă la concursul de admitere se stabileşte după locul de amplasare a instituției absolvite.

Candidaţii care se înscriu la concurs la cota de 15%

din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi cu prioritatea în următoarea ordine :
1. Copiii rămași fără ocrotire părintească;
2. Copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
3. Copiii care au părinţi cu dizabilitate severă;
4. Copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru     apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova; la războiul din     Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
5. Copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la     întreținerea părinților;
6. Copiii de etnie romă;
7. Tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.

Absolvenți ai instituțiilor din localităţile rurale şi oraşe

%

Absolvenți ai instituțiilor din mun. Chişinău şi mun. Bălţi

%

Finanţare bugetară, pentru categorii speciale de candidaţi

%

ACTELE NECESARE

Candidaţii trebuie să dispună de buletinul de identitate indiferent de vârstă şi să-l prezinte personal!

Buletin de indentitate

Personal - 2 copii (xerox)
A unui părinte - 1 copie (xerox)

Certificatul de naștere

1 copie (xerox).

Adeverința premilitară

Pentru băieți - 1 copie (xerox)

Actul de studii în original

Certificat de studii gimnaziale, diploma de bacalaureat, atestat de studii medii de cultură generală.

Certificat medical

Forma 086-E, eliberat în anul admiterii.

Fotografii pentru acte

6 fotografii 3×4 color

Adeverință de confirmare

Pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate ori de hotărîrea de judecată.

 Componenţa familiei

Pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii.

Diplome de gradul I-III

Ce atestă participarea candidatului la diverse concursuri, olimpiade republicane și internaționale organizate de către  Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

Desfășurarea concursului de admitere

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii. Înmatricularea se efectuează în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată cu trunchiere pînă la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:
 • MC -mediei de concurs (calculată cu trunchiere până la sutimi).
 • MNDP - media notelor anuale la 4 disciplini de profil (limba de instruire, limba străină (en/fr), biologia,  chimia/fizica)
 • MNEA - media notelor de la examenele de absolvire.

CALCULEAZĂ-ȚI MEDIA DE CONCURS

Notele anuale la 4 disciplini de profil  (MNDP):

Media notelor la exemenele de absolvire (MNEA):

Colegiul de Medicină Orhei

AVIZE RECENTE

Colegiul de Medicină Orhei în aceste zile marchează 70 de ani de la fondare, şcoală a vieţii pentru zeci de generaţii de asistenţi medicali.

Colegiul de Medicină Orhei este angajat în educarea şi formarea de persoane responsabile, capabile să răspundă rapid şi competent noilor cerinţe ale pieţii muncii, instruirea specialiştilor calificaţi, solicitaţi. 

SUBSCRIBE

Obține actualizări și resurse libere.

CONECTEAZĂ-TE CU NOI